Juni 2016 heeft een grote brand in Breda o.a. het bedrijf SofaNova in de as gelegd. 

Al de van NoraH geëxposeerde werken zijn daarbij verloren gegaan!